Program

Program_HTK2019 v pdf ke stažení

9:15 – 10:00 Prezence účastníků
 

10:00

Zahájení konference (Aula H109 )

(pozdrav patriarchy CČSH Tomáše Butty, praktické informace k průběhu konference, úvodní slovo děkanky HTF UK Kamily Veverkové)

 

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST – Aula H109

 

 

10:30 – 11:30

 

Na čem záleží při četbě Bible?

(Jiří Lukeš)

Diskuze

11:30 – 11:45 Přestávka na občerstvení
 

 

11:45 – 12:45

Zásady krizové komunikace v zátěžových situacích

(Sylvie Stretti)

Diskuze

12:45 – 13:45 Přestávka na oběd
 

ODPOLEDNÍ ČÁST – SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

učebna L306                                                  učebna L303

 

13:45 – 14:30

 

Práce v mezilidsky obtížných situacích

(Sylvie Stretti, Henrieta Tresťanská)

Aplikace dopolední teorie a modelové příklady z praxe.

 

 Práce s biblickým textem

 

(Jiří Lukeš, David Frýdl)

Exegeze v praxi – práce s vybranými texty synoptických evangelií.

Přestávka na občerstvení
 

14:45 – 15:30

 

Služba nemocničního kaplana

(Henrieta Tresťanská)

Představení služby nemocničního kaplana a sdílení zkušeností.

 

Farářská příprava na kázání

(David Frýdl)

Zvěstování evangelia pro různé příležitosti a sdílení zkušeností.

 

15:40 – 16:00

 

Zakončení konference (aula H109)

(prostor pro diskuzi, zhodnocení, požehnání od patriarchy CČSH Tomáše Butty)

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu

Advertisement