Program ochutnávky online

HT konference byla bohužel z důvodu pandemie COVID-19

přesunuta na rok 2021,

ALE

v čase jejího původního konání – čtvrtek 19. listopadu 2020 (odpoledne)

Vám nabídneme malou ochutnávku z programu online.

Program ochutnávky z HT konference 2020
13:45 otevření online místnosti
14:00 – 14:10 zahájení a praktické informace
14:10 – 14:40

„Nový zákon optikou Kováře, Mánka a Sázavy, bádání a hermeneutika“

     Jiří Lukeš

14:40 – 14:55 moderovaná diskuze
14:55 – 15:05 kulturní pauza
15:05 – 15:35 „Život v napětích“

Ivana Noble a Veronika Matějková

15:35 – 15:50 moderovaná diskuze
15:50 – 16:00 kulturní pauza
16:00 – 16:30 „Možné cesty a způsoby evangelizace“

Vlastimír Haltof

16:30 – 16:45 moderovaná diskuze
16:45 – 17:00 zakončení ochutnávky z HT konference 2020

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu

Advertisement