Aktuální program konference Žena VYsvěcená

 

Čtvrtek, 23. 11. 2017
9:00 – 9:25 Prezence účastníků
09:30 Zahájení konference (Aula H109) — Zdeněk Kučera, Kamila Veverková. Organizace — Veronika Matějková.
Pozdravy
10:00 – 12:00 Dopolední přednášková sekce
Jan B. Lášek: Svěcení žen v CČSH z historické perspektivy
Petr J. Vinš: Svěcení žen spojuje i rozděluje – případ Anglikánského společenství a Utrechtské unie starokatolických církví
Sarah Banhardt: Odvolání a petice proti „tradici […] celého křesťanství“ ? – dlouhodobý zápas žen za zrovnoprávnění v Evangelické zemské církvi v Bádensku
12:00 – 13:00 Společný oběd (II. Patro)
13:00 Odpolední přednášková sekce
Aula H109 Aula L101
13:00 – 45 Zdeněk Kučera: Přijměte Ducha svatého
Diskuze
14:00 Tomáš Butta: Prof. Jiřina Kubíková a její práce na poli praktické teologie Štefan Šrobár: Žena v cirkvi nech nemlčí
Diskuze Diskuze
14:30 Martin Chadima: Dagmar Krmenčíková, život farářky Zuzana Svobodová: Současná diskuze o ženském svěcení v Římskokatolické církvi:
K otázkám dnešní role žen v církvích
Diskuze Diskuze
15:00 Silvia Kamanová: Cesta žien k sväteniu/ordinácii v Južnej Afrike: veľká inšpirácia a iná skúsenosť  z druhého konca světa Eva Mašková: Žena pohnutá – analýza motivace žen k duchovní službě
Diskuze Diskuze
15:30 Angela Berlis: Význam antropologických argumentů scholastiky pro moderní diskusi o ordinaci žen (Aula H109)
Diskuze
16:00 Přestávka na občerstvení
16:20 – 16:45 Zakončení dne a organizační oznámení
     
Pátek, 24. 11. 2017
08:45 Prezence účastníků  
09:00 Otevření druhého dne konference (organizace) — Aula H109
9:15 – 11:00 Panelové referáty
Jiří Vogel: Žena v kněžské službě – vliv moderní teologie na svěcení žen
Jana Šilerová: Žena biskupka?!
Hana Tonzarová: Ekumenické angažmá žen z Církve československé husitské na národní a mezinárodní úrovni po r. 1989
Panelová diskuze
11:00 – 11:20 Přestávka na občerstvení
11:20 – 12:30 Zhodnocení konference
Zdeněk Kučera, Kamila Veverková, náměty z auditoria
Veronika Matějková — interpretace společného „obrazu“
Požehnání — Tomáš Butta
12:30 Společný oběd (II. Patro)
*organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu http://www.htkonference.cz

Stáhnout program v PDF, aktualizace 20.11.2017, 19:35


Neformální program

Pátek 24.11.

Společná modlitba Taizé a popovídání u sklenky vína od 17:30 v NO CČSH Břevnov,
Adresa: Na Petynce 2257/47A, 169 00 Praha 8-Břevnov, zastávka tramvaje Drinopol [linky 22, 25], zastávka autobusu Kajetánka [linka 180].

na_petince1.jpg


Navazující program

Sobota 25.11.

Slavnostní bohoslužba v NO Praha-Dejvice od 9:30 a následný bohatý program.

Víc informací.

Advertisement