Program 2016

 

 

ČTVRTEK, 10. listopadu
9:00 – 9:25 Prezence účastníků
9:30 – 10:00 Zahájení (aula)
Zdeněk Kučera (odborný garant konference)
Kamila Veverková (děkanka Husitské teologické fakulty UK)
Pozdravy: Tomáš Butta (patriarcha CČSH), David Tonzar (pražský biskup CČSH)
10:00 – 12:00 Dopolední přednášková sekce – společná (aula)
Zdeněk KučeraKontextuální teologie

Pavel Kolář: Otázka univerzality ordo pro slavení eucharistie a její recepce v kontextu husitské teologie

Jiří Vogel: Ohrožení i naděje plynoucí z utváření křesťanské identity

Panelová diskuze

12:00 – 13:00 Společný oběd
od 13:00 Odpolední přednáškové sekce s diskuzí
(A) Historická sekce (B) Ekklesiologická sekce (C) Sociálně-etická sekce
13:00 – 13:15 Jan B. Lášek (vedoucí skupiny) Pavel Kolář David Tonzar
13:15 – 13:35 Petr J. Vinš: Starokatolická stopa v počátcích Církve československé Martin Chadima: Evangelizační úloha CČSH směrem k mladým lidem Věra Vaníčková: Soukromé vlastnictví a svobodný trh jako odpověď na otázku spravedlnosti a prosperity podle Franka van Duna (příspěvek k debatě o podobě sociálního učení církve)
diskuse diskuse diskuse
13:55 – 14:15 Daniel Jurek: Ctěný – odsuzovaný – vzpomínaný: Jan Hus jako národní postava ve znamení české kolektivní paměti od 19. století Filip Sedlák: Podněty teologie objetí Miroslava Volfa pro husitskou teologii se zaměřením na otázku eschatologie vedoucí ke křesťansky angažovanému životu Eva Mašková: Fenomén náboženské konverze a jeho praktické přesahy v činnosti duchovního
diskuse diskuse diskuse
14:35 – 14:55 Zbyněk Kindschi Garský: Husa, jednorožec a pelikán: Zjevení Krista ve stvo-ření v kontextu husitské teologie Kristýna Mlýnková: Specifické aspekty husitské teologie s potenciálem pro misii a pastoraci mládeže Lukáš Bujna: Poselství liturgie jako výzva pro misijní práci církve
diskuse diskuse diskuse
15:15 – 15:35 Markéta Langer: Osobnost Františka Bílka dle konceptu Emanuela Chalupného Ruth Kubíčková: Perspektiva personalistického rozměru husitské teologie Štefan Šrobár: Nouvelle théologie – hľadanie modernej podoby cirkvi
diskuse diskuse diskuse
15:55 – 16:15 Zuzana Svobodová: Ježíš jako učitel Martin Holý: Problém sociální teologie Církve československé (husitské)
diskuse diskuse
Přestávka na občerstvení
16:40 – 17:30 Zakončení dne
Shrnutí od vedoucích skupin (krátká moderovaná diskuze)
Organizační sdělení
PÁTEK, 11. listopadu
9:00 – 09:15 Úvod (aula)
Zdeněk Kučera
Organizační sdělení
9:15 – 11:15 Dopolední přednášková sekce – společná (aula)
Gunther Wenz: O v pravdě nekonečném. Metafyzika a teologie Wolfharta Pannenberga
Jan B. LášekKamila Veverková: Písmo a tradice z pohledu CČSH. Nové řešení s pomocí starého husitského principu
Hana Tonzarová: Husitská teologie v ekumenickém kontextu
Panelová diskuze
11:15 – 12:00 Zhodnocení – Zdeněk Kučera a Kamila Veverková
Modlitba a požehnání – Tomáš Butta
12:00 – 13:00 Společný oběd
*organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu

Podrobný program naleznete zde v PDF.

Advertisement