Služba církve a její řády – text 2018

Jedním z výstupů konference „Služba církve a její řády 2018“ bylo přání účastníků zúčastnit se pokračujících setkání k aktuálním tématům z praktické teologie. Prvním tématem setkání by byla Eucharistická modlitba (liturgický workshop). Termín i místo budou stanoveny až na základě preferencí zájemců. V předběžném přihlašovacím e-mailu prosíme o zaslání preferovaných termínů a preferovaných míst konání (prosíme, vyberte max dvě varianty). Na jejich základě by potom garant workshopu, Mgr. Pavel Kolář, Th.D., vypsal jejich uskutečnění.

Zde plakát s informacemi, volně k šíření Liturgický workshop

………………………………………………………………………………………………………….

 

„Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení.“
(1. Kor. 14,26)

Již počtvrté jsme se na podzim roku 2018 setkali na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy při příležitosti konference k Husitské teologii. Tentokrát bylo téma vybráno především na základě vyhodnocení výsledků účastnických evaluačních dotazníků odevzdaných na HT konferenci 2017, Žena vysvěcená.

Konference Služba a její řády, se uskutečnila 22.-23. listopadu 2018
v prostorách HTF UK, Pacovská 350/4, Praha 4.

Navázali jsme na formát dvoudenní konference a naším cílem bylo odpovědět na otázky:
– z oblasti liturgiky (čtvrtek 22. listopadu)

Co v sobě nese Farského liturgie?

Jaké jsou její základní prvky a proč?

Podle čeho a jak můžeme používat alternativní liturgie?

– z oblasti Řádů církve (pátek 23. listopadu)

Jak se Řády církve uplatňují v praxi ?

A kde je třeba církevně-právní reforma pro CČSH 21. století?

 

Jak jsme již zmínili v úvodu, tato konference vzešla převážně z podnětů některých z Vás, účastníků minulých HT konferencí, a proto jsme pro tento ročník sbírali další otázky, postřehy, příklady z praxe Vaší Náboženské obce (tedy vše k danému tématu liturgie či řádů CČSH), formou komentářů v závěru registračního formuláře a tyto podněty dopomohly:

  • k tématizaci konkrétních oblastí liturgiky či řádů CČSH ještě před konferencí,
  • k zohlednění Vámi zmíněných oblastí v programu,
  • k efektivnějšímu využití času při následných diskuzích na konferenci.
Advertisement