„Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení.“
(1. Kor. 14,26)

Již počtvrté se i tento podzim setkáme na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy při příležitosti konference k Husitské teologii. Tento rok bylo téma vybráno především na základě vyhodnocení výsledků účastnických evaluačních dotazníků odevzdaných na HT konferenci 2017, Žena vysvěcená.

Konference Služba a její řády, se bude konat 22.-23. listopadu 2018
v prostorách HTF UK, Pacovská 350/4, Praha 4.

Navážeme na formát dvoudenní konference a naším cílem bude odpovědět na otázky:
– z oblasti liturgiky (čtvrtek 22. listopadu)

Co v sobě nese Farského liturgie?

Jaké jsou její základní prvky a proč?

Podle čeho a jak můžeme používat alternativní liturgie?

– z oblasti Řádů církve (pátek 23. listopadu)

Jak se Řády církve uplatňují v praxi ?

A kde je třeba církevně-právní reforma pro CČSH 21. století?

 

Jak jsme již zmínili v úvodu, tato konference vzešla převážně z podnětů některých z Vás, účastníků minulých HT konferencí, a proto budeme velmi rádi, pokud i své další otázky, postřehy, příklady z praxe Vaší Náboženské obce (tedy vše k danému tématu liturgie či řádů CČSH), připojíte formou komentáře v závěru registračního formuláře (viz záložka Registrace). Tyto podněty mohou dopomoci:

  • k tématizaci konkrétních oblastí liturgiky či řádů CČSH ještě před konferencí,
  • k zohlednění Vámi zmíněných oblastí v programu,
  • k efektivnějšímu využití času při následných diskuzích na konferenci.

 

Uzávěrka zasílání podnětů do programu konference je 9. listopadu 2018!

V případě jakýchkoliv otázek nás prosím kontaktujte
na htkonference@gmail.com.

S přáním všeho dobrého, za organizační tým konference, Veronika Matějková

 

Reklamy